Παρουσίαση ενεργειών κοινωνικής ευθύνης

Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων, χρησιμοποιημένων ελαίων σε όλα τα καταστήματα χονδρικής της εταιρίας Δ. Μασούτης.