Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Μπορείτε να αισθάνεσθε απολύτως ασφαλείς για το οτι τα προσωπικά σας στοιχεία θα είναι γνωστά μόνο σε εμάς. Εμείς δεσμευόμαστε οτι τα στοιχεία που μας δίνετε δε θα τα γνωστοποιήσουμε σε κανένα τρίτο.
Υποχρεωτικά πεδία με κόκκινο

Μέσα στα πλαίσια του Ενωσιακού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, η ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα για τα εξής: Τα ανωτέρω στοιχεία σας, καθώς και τα στοιχεία των αγορών σας, θα καταχωρηθούν σε αρχείο της εταιρίας μας, καθώς είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και τη σχετική επικοινωνία μαζί σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται για όσο χρόνο η κάρτα είναι ενεργή. Τα στοιχεία αγορών σας διατηρούνται για δύο έτη από την εκάστοτε αγορά. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
{{Message}} {{returnCustomer}}

Η αποστολή στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με email